Lidmaatschappen, registraties en links

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12002646. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via telefoonnummer 0800-5400540 (5 ct/min.).

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Ons aansluitnummer bij de Kifid is 300.000485. Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, dan zullen wij samen met u naar een oplossing zoeken en indien nodig uw klacht volgens onze interne klachtenprocedure in behandeling nemen. Komen wij niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut (Kifid):
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-33 38 999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Bankgegevens

IBAN: NL17ABNA0462071006
BIC: ABNANL2A

Kamer van Koophandel (KvK)

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 08135153