In Memoriam Erwin Siemeling

Het bericht dat onze werknemer en dierbare collega Erwin Siemeling is overleden heeft ons diep geraakt. Hij mocht maar 47 jaar worden.

Hoewel wij wisten dat Erwin ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg.

In 2020 is bij Erwin een melanoom verwijderd. Doktoren waren optimistisch en Erwin bleef onder periodieke controle. In september 2021 zijn er uitzaaiingen aangetroffen in de lever. Een gerichte en specifieke behandeling volgde. Een intense periode, maar de behandeling leek aan te slaan en Erwin voelde zich zo goed en fit dat hij nagenoeg volledig werkte. In april 2022 was er weer een controle, helaas was de uitslag van deze controle niet goed. Een vervolgbehandeling mocht uiteindelijk niet meer baten. In de afgelopen 14 dagen ging de gezondheid van Erwin hard achteruit. Op zaterdag 11 juni 2022 is hij in het bijzijn van zijn partner Marjo thuis rustig ingeslapen.

Erwin is in 1999 begonnen bij Bloemendal Assurantiën. In de loop der jaren heeft Erwin zich opgewerkt tot relatieadviseur zakelijk en particulier. Deze functie vervulde hij met passie. Hij deed altijd zijn uiterste best voor zijn klanten. Erwin was trouw in zijn werk. We hebben Erwin leren kennen als iemand waarop je kon bouwen, maar ook iemand waarmee je kon lachen. Zijn droge humor zullen we enorm gaan missen. Zowel bij klanten als bij collega’s was hij geliefd.

Onze gedachten gaan uit naar Marjo en de kinderen en de rest van de familie. Wij wensen hen veel sterkte toe voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Remmelt Hofman

Remmelt Hofman

Directeur en relatieadviseur zakelijk en particulier